izračunaj MAKSIMALAN iznos kredita koji možeš ostvariti!

1/3

Unesite svoju plaću/mirovinu:

izračunaj MAKSIMALAN iznos kredita koji možeš ostvariti!

2/3

Vaš trenutni poslodavac je:

izračunaj MAKSIMALAN iznos kredita koji možeš ostvariti!

3/3

Staž kod zadnjeg poslodavca?

izračunaj MAKSIMALAN iznos kredita koji možeš ostvariti!

100%

Čestitamo!

MAKSIMALAN iznos kredita koji možete ostvariti je u rasponu od:

40 000 - 60 000 KN

60 000 - 100 000 KN

100 000 - 200 000 KN

200 000 - 250 000 KN

250 000 - 300 000 KN

Ispunite svoje podatke i saznajte kako ostvariti željeni iznos kredita!